Harmonogram Rekrutacji Uzupełniającej 2024/2025

 

 

 

Rekrutacja elektroniczna odbywa się na stronie:

https://krasnystaw.formico.pl/formico-parents/main.action

 
Pod tym adresem znajduje się także szczegółowa informacja dla rodziców dotycząca m.in.: ofert edukacyjnych krasnostawskich przedszkoli, plików do pobrania, terminarza postępowania rekrutacyjnego oraz instrukcji wypełniania wniosku zgłoszenia do przedszkola. 
 
W przypadku trudności technicznych z elektronicznym zapisem dziecka, należy skontaktować się z poszczególnymi przedszkolami (sekretariat) pod nr telefonu:
 
Przedszkole Nr 5 im. Bajeczka – numer telefonu (82) 576 37 91,

Wniosek, który został złożony drogą elektroniczną należy wydrukować, podpisać, dołączyć wymagane załączniki i złożyć w jednostce wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencji.

W przypadku rekrutacji do przedszkoli państwowych nie liczy się pierwszeństwo zgłoszeń.
Listy dzieci zakwalifikowanych i dzieci niezakwalifikowanych zostaną podane do publicznej wiadomości do dnia 29 kwietnia 2024 r.