Statut Przedszkola nr 5 im. Bajeczka w Krasnymstawie