Przedszkole Nr 5 mieści się w centrum miasta przy ulicy Poniatowskiego 13 i jest placówką publiczną. Zostało zbudowane z inicjatywy i przy udziale środków finansowych Zakładów Ceramicznych w Krasnymstawie.

Istnieje od 1. 06. 1975r.  Organem prowadzącym przedszkole jest Urząd Miasta Krasnystaw. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Lublinie, Delegatura w Chełmie.

W 2010r. przedszkolu nadano imię Bajeczka oraz w drodze konkursu wyłoniono dwie fikcyjne postacie będące pluszowymi maskotkami firmującymi przedszkole – Bajdusia i Bajdolinkę.

 

KONTAKT:

e- mail: przedszkolenr5wkrasnymstawie@poczta.onet.pl

nr telefonu:  +48 82 576 37 91

Wszelkie opłaty prosimy wpłacać na numer konta bankowego:

BS Krasnystaw     59 8200 0008 2001 0012 3578 0010