Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Przedszkolu nr 5 jest Dawid Czerw, tel. 722-309-224

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA NR 5 IM. BAJECZKA W KRASNYMSTAWIE