Rok szkolny 2022/2023

Nauczyciele

* mgr Małgorzata Gwarda
*mgr Aneta Nowak Belina

Personel pomocniczy:
* Urszula Smorga (pomoc obsługowa)