Konkurs wojewódzki 

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 3-6 lat uczęszczających do przedszkoli
w województwie lubelskim. Głównym zamierzeniem konkursu „Bajduś i Bajdolinka
w podróż wyruszają i Lubelszczyznę poznają” jest przedstawienie przez dzieci, w formie artystycznego wyrazu, najpiękniejszych i najciekawszych miejsc Lubelszczyzny. Cele konkursu to:

  • Rozbudzanie wrażliwości na piękno Lubelszczyzny.
  • Zainteresowanie dzieci kulturą i tradycją regionu.
  • Rozwijanie zainteresowań plastycznych.
  • Wyrażanie własnej wrażliwości estetycznej.
  • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w różnych technikach plastycznych.
  • Wzmacnianie wiary we własne możliwości.

Regulamin: