Zajęcia realizowane w Przedszkolu nr 5 im. Bajeczka
w roku 2023/2024